PROIZVODNJA PROFESIONALNIH SREDSTAVA ZA ČIŠĆENJE, POLIRANJE I DEZINFEKCIJU

HYGIENIC HAND SANITIZER /DISIFECTANT/

Gel za dezinfekciju ruku

Za higijensku i hiruršku dezinfekciju ruku. Preporučuje se u zdravstvu, prehrambenoj industriji,
industriji hrane, u ugostiteljstvu… i u okolnostima kada se zahteva dezinfekcija ruku: u kući, na
radnom mestu, na putovanju…