PROIZVODNJA PROFESIONALNIH SREDSTAVA ZA ČIŠĆENJE, POLIRANJE I DEZINFEKCIJU

GRAFFITI REMOVER /ready/

Spremna tečnost za uklanjanje grafita

Preparat za uklanjanje boje, grafita i nalepnica sa zidova, podova i saobraćajnih znakova.