PROIZVODNJA PROFESIONALNIH SREDSTAVA ZA ČIŠĆENJE, POLIRANJE I DEZINFEKCIJU

DESCAL Energy /concentrate/

Tečnost za uklanjanje kamenca i dubinsko čišćenje sanitarnih prostora

Preporučuje se za temeljno i efektno čiščenje i uklanjanje kamenca sa sanitarne keramike,
pisoara i WC šolja i fugni na podu i zidovima. Preporučuje se i za prvo čišćenje posle postavljanja
podova od keramike, mikroporoznih materijala, cigle i svih vrsta kamena otpornog na kiseline.
Preporučuje se za ručno čišćenje i čišćenje mašinom.